Zer olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesine özen gösteririz.

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetir, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyarız.

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetir, gıda üretim sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.