Yeni hedefler için yepyeni bir kariyer...

AÇIK POZİSYONLAR

ZER’DE KARİYER POLİTİKASI

Zer Holding’de başarı yaşamın sürdürülebilir biçimiyle değerlendirilmektedir. Yer aldığımız sektörlerde güvenilirliğin ve kalitenin temsilcilisi önder firmalardan biri olmamızın en önemli sebebi; insan emeğine verdiğimiz değerdir diyebiliriz. Emeğin yüceliği esası üzerine kurulu değer yargılarımızla insana yaraşır kalite ve lezzette ürünler sunmayı kendimize daimî ilke ediniyoruz. Üründe sağlık, kalite ve lezzet ilkesinin önce insan kaynaklarındaki çalışan kalitesinden geçtiğini iyi biliyor, tüm çalışanlarımıza eşit şartlar altında ve bir aile samimiyetle yaklaşıyoruz.

Her yıl başarısının üstüne katarak ilerleyen ve sektörde isminden güvenle bahsettiren grubumuz, insan kaynaklarında gerçekleştirdiği belirgin hamlelerle geleceğe doğru umut dolu ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Grubumuz; çalışanlarına büyük bir ailenin parçası olarak bakar ve çalışan kariyer planlamasını eşit şartlarda yaygınlaştırmayı hedef güder. Çalışan kültürünün sürdürülebilir sistemleri ileriye taşıyacağını bilen politikasıyla çalışanlar arasında eleştiri ve öneri sunma kültürüne önem verir hatta teşvik eder.

EĞİTİM POLİTİKASI

Çalışanlarımız adına en verimli ve en etkin çalışma standartları belirleyebilmek temel prensiplerimizdendir. Bu sebeple her çalışanımızı grup değerlerimize ortak sayıyor, onlar adına eşit çalışma şartlarının işlediği kurumsal bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Çalışanlarımızı, kişisel gelişimlerini destekleyebilmek adına, yetkinlik ve becerilerini en etkin kullanabilecekleri departmanlarda, katma değer yaratan, kendini geliştiren ve yaşam standartlarını yükseltmeye odaklı birer birey esasına göre eğitiyoruz.

Kolektif çalışmanın zenginliğini ve takım ruhunun etkinliğini biliyor, bu prensipleri kültürümüz haline getirerek, kendini yönetebilecek takımlar oluşturup üretim hayatına dahil etmek hususunda efor sarf etmekten çekinmiyoruz.

ORYANTASYON EĞİTİMİ

İşe yeni başlayan çalışanlarımıza grubumuzu tanıtan, temel değerlerimizi benimseten ve şirkete adaptasyonlarını hızlandıran oryantasyon eğitimleri veriyoruz. Şirket içinde geçerli olan tüm prosedür ve yönetmeliklerin anlatıldığı geniş bir oryantasyon sürecine sahibiz.

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

İş tanımında yer alan görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri arttırmaya yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eğitimler, Performans, Kariyer Planlama verileri ve yılda bir kez yapılan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda titizlikle planlanır ve uygulanır.

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Çalışanlarımızın var olan potansiyellerini geliştirmeye yönelik kişisel ve dolayısıyla kurumsal verimliliği arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

STAJ POLİTİKALARI

Zer Holding’de stajlar yaz ve kış olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir. Yaz dönemi için başvurular Nisan ayı içerisinde yapılmalıdır. Aynı dönem için başvurular Nisan ayının sonuna değerlendirilir ve ihtiyaca uygun olan adaylar ileri aşamaları için ofislerimizde misafir edilir.

Stajyerlerin, Operasyon Bölümleri ve İnsan Kaynaklarının ihtiyaç olduğunu düşündükleri departmanlarda çalışmaları ayarlanır. Stajyerler, öncelikli olarak sektörümüzle ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri arasından seçilir.

Meslek ve ticaret lisesi öğrencilerinin kış dönemi için yapacakları başvurular, öğrenim dönemi başlamadan önce tamamlanır, öğrenim dönemiyle birlikte staj dönemi başlar, staj yapan kişi 2 gün okulunda, 3 gün Zer Holding de bulunarak stajını tamamlar.